Agent Provocateur

Jednodílné plavky Mazzy

Jednodílné plavky s průstřižky. Velmi výrazné barvy. Plavky mohou být nošeny o jako body.

Agent Provocateur

Spodní díl plavek Mazzy

Pestrobarevný spodní díl plavek. Průstřižky na bocích dodávají sexy efekt.

Agent Provocateur

Horní díl plavek Mazzy

Pestrobarevný horní díl plavek. Ozdobné proužky pod dekoltem na zapínání zezadu.

Agent Provocateur

Jednodílné plavky Kiona

Sexy jednodílné plavky se zlatými doplňky. Možnost nosit i jako body. 

Plavky na sezónu

Naše tipy od Agent Provocateur

Prohlášení

Všechny ochranné známky třetích stran (včetně log a ikon), na které odkazuje Czech Brand Services s.r.o., zůstávají majetkem příslušných vlastníků. Pokud není výslovně uvedeno jako takové, použití ochranných známek třetích stran společností Czech Brand Services s.r.o. nenaznačuje žádný vztah, sponzorství nebo podporu mezi Czech Brand Services s.r.o. a vlastníky těchto ochranných známek. Jakékoli odkazy Czech Brand Services s.r.o. na ochranné známky třetích stran slouží k identifikaci odpovídajícího zboží a/nebo služeb třetích stran a budou považovány za nominativní fair use podle zákona o ochranných známkách.

Disclaimer

All third party trademarks (including logos and icons) referenced by Czech Brand Services s.r.o. (“CBS”) remain the property of their respective owners. Unless specifically identified as such, CBS’s use of third party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between CBS and the owners of these trademarks. Any references by CBS to third party trademarks is to identify the corresponding third party goods and/or services and shall be considered nominative fair use under the trademark law.